RSS článků

odkaz na facebook.com


Helena Volfová

Obory působnosti:

  • Poskytujeme služby při zakládání a údržbě užitkových i okrasných porostů, poradenství a dodávky materiálu.
  • Nabízíme celoroční komplexní péči i jednorázové zásahy.
  • Díky našim zkušenostem, schopnostem a strojovému vybavení dokážeme nabídnout optimální řešení potřeb zákazníka.

Delší popis

Služby jsou určeny všem majitelům a provozovatelům soukromých a veřejných ploch. V rodinných zahradách Vám nabízíme vytvoření a údržbu esteticky i technicky funkčních prostor s rekreačním či sportovním využitím podle přání zákazníka. U ploch veřejných a firemních hledáme optimální poměr mezi vzhledem porostu a náročností technologií k jejich dosažení. Díky našim vědomostem, zkušenostem a technickému zázemí dokážeme v agrotechnických lhůtách optimalizovat péči o porosty. Tím naši zákazníci získávají profesionální péči o své vegetační plochy na dohodnuté úrovni, aniž by museli vynakládat čas a investice do technických zařízení.

Přejít na www.serviszahrad.cz

Mapa


Registace pro firmy